lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cyklar och cyklister igår, idag, imorgon

Under drygt ett sekel har cykeln använts av unga och gamla, av kvinnor och män, i staden och på landet, i arbetet och på fritiden. Att kunna cykla innebär rörelseutrymmet vidgas, både bokstavligen och bildligen. Det är ingen överdrift att säga att cykeln har spelat en avgörande roll i utvecklingen av det moderna Sverige. Cykelns betydelse och synen på cyklandet skiljer sig dock åt, såväl i tid som i rum.

Dokumentationsprojektet Cyklar och cyklister igår, idag, imorgon drevs av Folklivsarkivet i Lund  2012-2013. Syftet var att samla berättelser, minnen och tankar om cykling förr och nu, kring teman som:

• Min första cykel

• Cykeln som arbetsredskap

• Motionscykling och cykelsport

• Cykelsemester
• Cykelpendling
• Cykelutrustning
• Mitt liv som cyklist
• Trafik och säkerhet
• Hälsa och miljö
• Cykelstölder
• Den cykelturen glömmer jag aldrig
• En cykel jag minns

 

Dokumentationsprojektet är kopplat till forskningsprojektet Cykeln och friheten, bedrivet vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Kontaktpersoner för detta är Charlotte Hagström och Lars-Eric Jönsson: Charlotte.Hagstromkultur.luse Lars-Eric.Jonssonkultur.luse

Mer information om projektet Cykeln och friheten finns på bloggen

https://cykelnochfriheten.wordpress.com