lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Berättaraftnar i Lönsboda

Enligt önskemål från deltagare och arrangörer presenteras här ljudinspelningarna. De är helt oredigerade så vissa tekniska brister kan förekomma. Inspelningen utfördes med digital inspelare som var uppställd mitt på bordet framför deltagarna.

2012-03-06

2012-03-06 (bilder)

2012-03-13

2012-10-18

2012-10-18 (bilder)

2012-11-01