lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Berättarkvällar

Folklivsarkivet har deltagit och spelat in berättelser på följande platser

Perstorp

I Hembygdsgården arrangerat av ABF Skåne Nordost och Perstorps bibliotek den 30 mars 2011 klockan 18.30-20.30

Osby

Berättarstuga i biblioteket arrangerat av Osby Kultur & Bibliotek, Osby PRO och ABF Skåne Nordost. Arrangören bjöd på fika.

Måndagen den 3 oktober 2011 och måndagen den 10 oktober klockan 19.00-20.30

Tisdagen den 14 februari och tisdagen den 21 februari 2012 klockan 19.00-20.30

Lönsboda

Berättarstuga i  biblioteket arrangerat av Osby kommun, Örkeneds PRO och ABF Skåne Nordost.

Lönsboda

Tisdagen den 6 mars och tisdagen den 13 mars 2012 klockan 19.00-20.30.

Torsdagen den 18 oktober och den 1 november 2012 klockan 18.30-20.00. Arrangören bjöd på fika.

Berättarprojektet har utvecklats till ett samarbete med Skånes hembygdsförbund. Tillsammans med hembygdsförbundet och företrädare för ett antal hembygdsföreningar i Skåne genomförde vi en studieresa till Sagomuseet i Ljungby. Samarbetet ledde till följande arrangemang.

Klippan

Hembygdsgården den 14 november 2012 ”Kura skymning” klockan 19.00-21.00.
Soppa och bröd serverades samt kaffe och kaka vid avslutningen. Folklivsarkivet presenterade verksamheten och värvade fasta meddelare.

Ljungbyhed

Militärhistoriska museets annex den 19 november 2012 upprepas arrangemanget ”Kura skymning”.

Hässleholm

Medlemsmöte i Västra Göinge hembygdsförening den 12 februari 2013. Berättarafton i Sörby gamla prästgård. Kl 18.30 till 21.00 med temat cykel. 17 deltagare.

Tjörnarp

Livet i Tjörnarp med tanke på att det funnits både handelsbod och dansbana den 23 april 2013 kl 14.00 - 17.00 i PRO lokalen. Eftermiddagen ägnades åt butiker och annan service, nöjeslivet med bland annat dansbanan och sommar- och badgästerna samt "Tjörnarpsdagen".

Agusa

Albo hembygdsförening den 20 april 2013 kl 13.00-16.00 Tore Jönsson hade bjudit in byalaget till Agusagården för att spela upp en inspelad berättelse om gården på dialekt fråm Dialket och ortnamnsarkivet i Lund. Gården har en lång historia som är knuten till ägarfamiljen, Agusasläkten.

Halland

Folklivsarkivet deltog i en ordförandekonferans i Hallands hembygdsförbund på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro för att presentera Folklivsarkivets verksamhet den 3 oktober 2013 kl 18.00-21.30. Cirka 50 personer deltog i konferensen och cirka hälften av Hallands föreningar var representerade.  Hembygdsförbundet bjöd på middag och kaffepaus.

Berättarafton den 1 november 2013 kl 19.00-21.30 på Larsagården i Vessigebro där Hembygdsförbundet presenterade "berättarcirklarna".

Det var 16 personer från studiecirklar som berättade olika typer av berättelser; skrönor, sägner, folksagor, personliga berättelser och minnen på max 5-10 min per person. Folklivsarkivet spelade in kvällen. De började med att personerna som berättade satt på en högre pall. Efter pausen var det några som använde teknik för att berätta till bilder. Hembygdsrörelsen bjuder på fika.