lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Genomförda projekt

Här redovisas några större dokumentations- och forskningsprojekt som Folklivsarkivet bedrivet i egen regi eller i samarbete med andra institutioner.

Pendling och vardagens resor 2007

Rapport, Känna sig hemma (PDF)

Dokumentation av mejeriminnen i samarbete med Skånes hembygdsförbund 2006

Frågelista om mejerier (PDF)

Tidningen nr 2. 2006 (Skånes hembygdsförbund) (PDF) (PDF)

Människor och träd 2006. I samarbete med Helsingborgs stad och Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapport, Tankar om träd (PDF)