lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svara på frågelistan

LUF 246 Kungaskandaler

Mia-Marie Hammarlin och Lars-Eric Jönsson, båda verksamma vid Lunds universitet, ligger bakom Folklivsarkivets senaste frågelista LUF 246 Kungaskandaler.

Följ länken för att besvara frågelistan online.

 

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta Folklivsarkivets personal