Specialfrågelistor

Frågelistor framtagna av studenter i etnologi.

Frågelistor i tidskriften Folkminnen och folktankar (1914-1944)

Folkminnen och folktankar grundades 1914 av Carl Wilhelm von Sydow och gavs ut av Folkminnesarkivet (senare Folklivsarkivet) i Lund. Från 1921 gjordes utgivning i samarbete med Västsvenska folkminnesföreningen som 1925 tog över utgivningen. Utgivningen upphörde 1944 och tidskriften fick en uppföljare i Arv, årsbok för nordisk folkminnesforskning med utgivningsstart 1945.
Julseder o. dyl. (1915:198 ff.) Frågor om vårfrudagen (1916:12 f.) Frågor om fastlag, påsk och pingst m.m. dylikt (1916:65 f.) Frågor om tro och sed beträffande slakt o.d. (1917:157 ff.)
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-04-25