lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Frågelistor från Lunds universitet, Folklivsarkivet

51. 1945 Sjömanstraditioner (PDF)

52. 1945 Bröllop och bröllopsseder (PDF)

53. 1946 Ramsor, småbarnslekar och vaggvisor (PDF)

54. 1946 Prydnadsskepp och upptåg (med riktiga båtar) i samband med utklädsel (PDF)

55. 1946 Lekar ("spela pinne", "picka fyrka", "Per i hålan" mm) (PDF)

56. 1946 Hästar, hästhuvuden och hästskallar (PDF)

57. 1946 Halmtak (se även LUF 62) (PDF)

58. 1946 Tröskslagornas sång och magi vid tröskning (PDF)

59. 1947 När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 57) (PDF)

60. 1947 Prestaver (PDF)

61. 1947 Jordbrukets binäringar (PDF)

62. 1948 Vissa frågor om halmtak (se även LUF 57) (PDF)

63. 1948 Frågor om grödans inbärning i äldre tid (PDF)

64. 1948 Sten- och jordkällare a) (PDF) Sten- och jordkällare b) (PDF)

65. 1948 Vita dukar vid jordafärd (PDF)

66. 1948 Sägner och talesätt om kyrkklockor (PDF)

67. 1948 Krokfiske (PDF)

68. 1948 Platsen för vigsel och dop (PDF)

69. 1949 Spel med stickor (PDF)

70. 1949 Begravning (PDF)

71. 1949. Frieri och bröllop (PDF)

72. 1950. Växter i hushåll, läkekonst och magi A (PDF) Komplementlista B (PDF)

73. 1950. När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 59) (PDF)

74. 1950. Födoämnen och fördomar (PDF)

75. 1950. Mjölkhushållning (PDF)

76. 1950. Redskap vid lantrepslageriet (PDF)

77. 1951. Frågor angående helg och högtid vid glasbruken i äldre tid (PDF)

78. 1951. Klockringning (PDF)

79. 1951. Fiskebebyggelse (PDF)

80. 1951. Öknamn, talesätt och skämt om olika bygders innevånare (PDF)

81. 1951. Naturläkaren Anders Hansson i Hallaryd" (PDF)

82. 1951. Växtföljden (PDF)

83. 1952. Vävskedar - Handel och tillverkning (PDF)

84. 1952. Danskt och svenskt (PDF)

85. 1952. Frågelista på esperanto (PDF) rörande hästkött och hästslakt

86. 1952. Hornskedar och andra föremål av horn (PDF)

87. 1952. Fiskmat (PDF)

88. 1952. Kyrkkryddor (PDF)

89. 1952. Möbelmåleri (PDF)

90. 1953. Minnestavlor (PDF)

91. 1953. Sängledning (PDF)

92. 1953. Ändrade vanor vid landsbygdshemmets matbrödsförsörjning (PDF)

93. 1953. Draken och tjuren (PDF)

94. 1953. Allmogens sittmöbler (PDF)

95. 1953. Butikshandel på landsbygden (PDF)

96. 1953. Havandeskap, förlossning, barnsäng och kyrktagning (PDF)

97. 1953. Det späda barnets klädsel och vård (PDF)

98. 1954. Barnets vård och uppfostran under förskoleåldern (PDF)

99. 1954. Kvarnar och kvarndrift (PDF)

100. 1959. Om kvarnar, samt kompletteringslista 1954

a. Skvaltkvarn (PDF)

b. Hjulkvarn (PDF)

c. Stolpkvarn (PDF) (stubbamölla)

d. Holländare (PDF)

d. Holländare (PDF) (kompletteringslista)