Frågelistor från Lunds universitet, Folklivsarkivet

51. 1945 Sjömanstraditioner

52. 1945 Bröllop och bröllopsseder

53. 1946 Ramsor, småbarnslekar och vaggvisor

54. 1946 Prydnadsskepp och upptåg (med riktiga båtar) i samband med utklädsel

55. 1946 Lekar ("spela pinne", "picka fyrka", "Per i hålan" mm)

56. 1946 Hästar, hästhuvuden och hästskallar

57. 1946 Halmtak (se även LUF 62)

58. 1946 Tröskslagornas sång och magi vid tröskning

59. 1947 När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 57)

60. 1947 Prestaver

61. 1947 Jordbrukets binäringar

62. 1948 Vissa frågor om halmtak (se även LUF 57)

63. 1948 Frågor om grödans inbärning i äldre tid

64. 1948 Sten- och jordkällare a)

Sten- och jordkällare b)

65. 1948 Vita dukar vid jordafärd

66. 1948 Sägner och talesätt om kyrkklockor

67. 1948 Krokfiske

68. 1948 Platsen för vigsel och dop

69. 1949 Spel med stickor

70. 1949 Begravning

71. 1949. Frieri och bröllop

72. 1950. Växter i hushåll, läkekonst och magi A

Komplementlista B

73. 1950. När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 59)

74. 1950. Födoämnen och fördomar

75. 1950. Mjölkhushållning

76. 1950. Redskap vid lantrepslageriet

77. 1951. Frågor angående helg och högtid vid glasbruken i äldre tid

78. 1951. Klockringning

79. 1951. Fiskebebyggelse

80. 1951. Öknamn, talesätt och skämt om olika bygders innevånare

81. 1951. Naturläkaren Anders Hansson i Hallaryd"

82. 1951. Växtföljden

83. 1952. Vävskedar - Handel och tillverkning

84. 1952. Danskt och svenskt

85. 1952. Frågelista på esperanto

rörande hästkött och hästslakt 86. 1952. Hornskedar och andra föremål av horn

87. 1952. Fiskmat

88. 1952. Kyrkkryddor

89. 1952. Möbelmåleri

90. 1953. Minnestavlor

91. 1953. Sängledning

92. 1953. Ändrade vanor vid landsbygdshemmets matbrödsförsörjning

93. 1953. Draken och tjuren

94. 1953. Allmogens sittmöbler

95. 1953. Butikshandel på landsbygden

96. 1953. Havandeskap, förlossning, barnsäng och kyrktagning

97. 1953. Det späda barnets klädsel och vård

98. 1954. Barnets vård och uppfostran under förskoleåldern

99. 1954. Kvarnar och kvarndrift

100. 1959. Om kvarnar, samt kompletteringslista 1954 a. Skvaltkvarn

b. Hjulkvarn

c. Stolpkvarn

(stubbamölla) d. Holländare

d. Holländare

(kompletteringslista)

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-02-05