Tematiska frågelistor

Tematiska frågelistor är en insamlingsform som startade i början av 1930-talet och används än idag. Frågorna skickas ut till s k meddelare dvs. personer som åtar sig att besvara de frågor som ställs. I ett tidigt insamlingsskede redovisade meddelaren både sina egna och äldre, minnesgoda personers erfarenheter från sin hemort. I dag är det framför allt meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras genom frågelistorna. Frågelistornas teman är en spegel av etnologins forskning genom åren. Att kontinuerligt besvara frågelistor innebär att ge sig i kast med en mängd skiftande ämnesområden. Egna minnen, erfarenheter och värderingar från barndomens och vuxenlivets miljöer utgör ofta grundstommen. Kunskaper förvärvade genom yrkesliv och intressen ger olika perspektiv. Meddelarna har lämnat sakuppgifter, rapporterat om förhållanden i bygden, förmedlat uppgifter från olika sagesmän och gett uttryck för hållningssätt och värderingar.
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-04-14