lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Karin Gustavsson, chef

046–222 31 35

Gabi Louisedotter, arkivarie

046–222 75 68

Göran Sjögård, arkivarie

Patrik Sandgren, arkivarie

046–222 36 12