lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fältarbeten av studenter i etnologi 1991-

 • VT 1991. Hörby. Landsbygd i förvandling. Myten om livet på landet (tillsammans med Kulturnämnden i Hörby)
 • HT 1991. Helsingborg. Klara färdiga gå - Sport i Helsingborg.
 • VT 1992. Mellbystrand. Turism och badortsliv i södra Halland.
 • HT 1992. Lund. Fältarbete i Historien. Kön, makt och sexualitet i det förindustriell samhället.
 • VT 1993. Veberöd. Fester och lokal identitet - det rituella livet i Veberöd.
 • HT 1993. Simrishamn. Leva med Österlen - Vardagsliv och regional identitet i Simrishamn.
 • VT 1994. Älmhult. Linnébygden. Regional identitet och vardagsliv i Älmhults kommun.
 • HT 1994. Helsingborg. Hobby och Fritid i Helsingborg.
 • VT 1995. Bengtsfors. Dalslänningar och Bengtforsbor – Vardagsliv och lokal identitet i en glesbygd.
 • HT 1995. Hässleholm. Hässleholm - mötesplats och korsväg. Hässleholms garnison och resecentrum (Hässleholms garnison, Hässleholms kommun).
 • VT 1996. Jönköping. Vägskäl - tro och religiös identitet bland gamla och nya jönköpingsbor.
 • HT 1996. Malmö. Staden - kommunikativa rum (Malmö Stadsmuseum)
 • VT 1997. Lund. Livsstilar, livsformer och alldagliga identiteter i det sena 1990-talets Lund
 • HT 1997. Höganäs. Turims i Kullabygden. Landet Annorlunda (Höganäs kommun)
 • VT 1998. Landskrona. Idrott
 • HT 1998. Högestad/Christinehof. Fideikommisset och miljöns dimensioner (Länsmuseet i Kristianstad).
 • VT 1999. Södra Öland. Landskap att leva av, landskap att leva i, landskap att uppleva (Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar läns museum, Mörbylånga kommun)
 • HT 1999. Ullared. Ullared - en ort i företagsamhetens guldglans eller skugga? (Falkenbergs museum)
 • VT 2000. Lund. Perspektiv på Lund. Gränser, möten, konflikter.
 • HT 2000. Landskrona. Landskrona och havet (Landskrona kommun)
 • VT 2001. Lund. Äta i Lund
 • HT 2001. Lund. Att ta plats och bruka den
 • VT 2002. Alnarp. "Vad skall vi ha naturen till?"
 • HT 2002. Värnamo. Värnamo i Möbelriket. Undersökning av möbler och design i samarbete med Jönköpings läns museum och ingår i Samdokplanen
 • VT 2003. Malmö. Tro, hopp och vadå? Unga människors tankar kring utbildning och framtid.
  (Bjuvs kommun och Lunds universitet)
 • HT 2003. Bjuv. Samma projekt som VT 2003.
 • VT 2004. Simrishamn. Samma projekt som VT och HT 2003
 • HT 2004. Jönköping. Religionen - hjälp eller hinder för integration? Undersökning fokuserad på kvinnors roll inom olika religioner. Samarbete med Jönköpings läns museum
  och Humboldtuniversitetet i Berlin. Undersökningen ingår i museets Samdokplan
 • VT 2005. Halmstad. Att ta plats
 • HT 2005. Landskrona. Idrott och hälsa?
 • VT 2006. Landskrona. Sopor
 • HT 2006. Höganäs. Mångfald i Höganäs kommun
 • VT 2007 och HT 2007. Helsingborg. "Berättelser från Maria. Betydelser av en plats". I samarbete med Kultur-magasinet. Om f d mentalsjukhuset S:ta Maria som blivit det snabbt växande bostadsområdet Mariastaden.
 • VT 2008. Mångfald, tolerans och kulturella rättigheter i det senmoderna Helsingborg.
 • HT 2008 samt VT 2009. Ett slag på käften - gatuvåld i Halmstad. Tillsammans med Göteborgs universitet.
 • HT 2009. Knutpunkten - Mötesplats eller korsväg, Helsingborg.
 • HT 2010. Hamnen som mötesplats, Höganäs. Fältarbetet i Höganäs bedrevs i samverkan med det nordiska forskningsprojektet ”Framtidskuster”, ett samverkansprojekt mellan akademi och kommunala aktörer i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen.
 • VT 2011. Framtidskuster Bohuslän: Att leva och bo i Marstrand, Att leva och bo på Käringön.
 • VT 2012. Människan i Mark - erfarenheten av en plats och betydelsen av dess förflutna.
 • VT 2013. Människor i Mark - ett religionsetnologiskt perspektiv.
 • VT 2014. Nossebro - moderna erfarenheter och förhållningssätt.
 • 2016 Badliv i Åhus (i samarbete med Regionmuseet i Kristianstad)
 • 2017 Rasism i Trelleborg
 • 2018 Skate och staden - Malmö
 • 2019 Regionen revisited - Köpenhamn