lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Etnologiska fältarbeten

På fortsättningskursen i etnologi ingår en veckas fältarbete. Ofta genomförs detta i samarbete med ett museum eller en kommun. Genom att fältarbeta utvecklar studenterna sina färdigheter i olika etnologiska metoder. Intervjuer, observationer och annat material samt de uppsatser som blir resultatet av fältarbetena arkiveras på Folklivsarkivet. Samarbetspartnern får material i form av uppsatser och ibland kopior av insamlat material.