lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fältarbeten på tvåbetygsnivå

I andra terminens studier i Etnologi ingår ett fältarbete under en dryg vecka. Oftast sker detta i samarbete med ett museum eller en kommun. Samarbetspartnern får material i form av uppsatser och ibland kopior av dokumentationen. Studenterna får träna fältarbete, lära sig metoder och skriva uppsats. Intervjuer, observationer, fotografier samt uppsatser arkiveras på Folklivsarkivet.

Studenter på fältarbete med temat fritid i Ystad 1985.