Avslutade projekt och publikationer

Ett axplock

Frågelistan Öresundsbrons betydelse skickades ut 2018 och efterfrågade erfarenheter av Öresundsbron. Den inbringade 150 svar från den digitala enkäten och var ett samarbete mellan Folklivsarkivet i Lund, Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek och Øresundsinstituttet.  Frågelistan var en uppföljning till ett forsknings- och dokumentationsprojekt rörande föreställningar och förväntningar kring den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn 1999. Arbetet var ett samarbetsprojekt med Stadsmuseet i Malmö samt Nationalmuseet och Bymuseet i Köpenhamn och det finansierades till största delen av Öresundskonsortiet.  https://www.oresundsinstituttet.org/checkpoint2020/ Projektets syfte var att dokumentera och analysera inställningen till bron, förväntningar såväl som farhågor. Vilka fördelar skulle den föra med sig för ekonomi, kultur, undervisning etc? Hur skulle den påverka dagspendlandet över sundet? Skulle den inverka på språk och identitet i närområdet? Hur skulle miljön i och kring sundet att påverkas? Många betraktade nog byggnadsprojektet som "en bro in i framtiden" eller "en bro ut i Europa". Materialet samlades in med hjälp av intervjuer samt med en frågelista: Luf 201, Bron mellan Sverige och Danmark som skickades ut i Danmark och Sydsverige. Projektet i LUM nr 1, 1998