Forskning vid Folklivsarkivet

Folklivsarkivet har sedan 1913 bedrivit dokumentation av dagligt liv i Sverige. Det sker bland annat genom arkivets frågelistverksamhet med upprop som publiceras på nätet och/eller skickas till arkivets skrivarpanel. Frågelistor utarbetas ofta i samarbete med forskare vid Lunds universitet. Folklivsarkivet utför även fältarbeten och dokumentationsprojekt i egen regi. Ett aktuellt exempel är musiksamlingarnas pågående projekt om spelmansfamiljen Berndtsson.

Alla arkivets frågelistor är publicerade på nätet. Exempel är frågelistorna: Om arv, Om hälsningar, Måltid i förändring, Att låna och låna ut, Kungaskandaler, Musikanvändning och musiklyssnande samt projektet 12 maj - dagbokens dag, som drivs tillsammans med Mass Observation Archive vid Sussex universitet.

Folklivsarkivet arkiverar fältarbetsmaterial som samlats in av forskare och studenter i etnologi, till exempel material från de fältarbeten som genomförs av studenterna på fortsättningskursen ("B-kursen") i etnologi.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-06-23