lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskning vid Folklivsarkivet

Folklivsarkivet bedriver en kontinuerlig dokumentation av dagligt liv i Sverige sedan 1913. Regelbunden dokumentation sker genom arkivets frågelistverksamhet med upprop som publiceras på nätet och/eller skickas till arkivets skrivarpanel. Dokumentationen sker ofta samarbete med forskare vid Lunds universitet. Folklivsarkivet utför även särskilda fältarbeten och dokumentationsprojekt i egen regi. Ett aktuellt exempel är musiksamlingarnas pågående projekt om spelmansfamiljen Berndtsson.

Alla arkivets frågelistor är publicerade på nätet. Exempel på tidigare dokumentation är frågelistorna: Om arv, Om hälsningar, Måltid i förändring, Att låna och låna ut, Kungaskandaler, Musikanvändning och musiklyssnande samt projektet 12 maj - dagbokens dag, som drivs tillsammans med Mass Observation Archive vid Sussex universitet.

Folklivsarkivet arkiverar fältarbetsmaterial i form av intervjuer och ibland foto som utförts av forskare och studenter i etnologi. De fältarbeten som genomförs av studenterna på andra betygsnivån i etnologi är ett sådant material.