Frågelistor

Folklivsarkivet skapar material för forskning och undervisning sedan 1913. En ansenlig del av forskningsmaterialet skapas med hjälp av metoden frågelista i samverkan med forskare och andra institutioner. Metoden har använts sedan arkivets grundande. Regelbundna utskick börjar under 1930-talet och tre typer används: huvudserien LUF, specialfrågelistor och kortfrågelistor. 

Under huvudserien LUF (Lunds universitets folklivsarkiv) ryms merparten av arkivets frågelistor. Under specialfrågelistor finns de frågelistor som skapas i undervisningssyfte och frågelistor som har en snäv inriktning vad gäller ämne eller målgrupp. Kortfrågelistorna används för snabba publiceringar med avsikt att fånga ett pågående, och potentiellt flyktigt, skede.