Lars  Fernebrings

SAMLING

1968 - 2020


HÄR ÄR MITT LIV


Del 1:  FERNES  MUSIK  COMPLETE

Del 2: FERNES  UR  PROGRAM

Del 3:  FERNE  och  MAC  RADIO

Del 4:  KLIPP  &   ÖVRIGT

Allt detta material som hänvisas till finns sedan år 2021 arkiverat på

Skånes Musiksamlingar vid Folklivsarkivet i Lund


Lars Fernebring

var förutom musiker också anställd på UR i Karlskrona och Malmö
som skolproducent för Blekinge län och sedan Skåne län

komprimerat till mp3-format