Titanic songs (In Swedish only)

I samband med att det var 100 år sedan atlantångaren Titanics förliste lyfte Skånes musiksamlingar i april 2012 fram två Titanic-visor ur arkivet. Visorna publicerades år 1912 i ett skillingtryck utgivet av Nils Lindströms förlag i Malmö. Trycket ingår i arkivalien SMS S 05. Upphovsrätten är utgången. Hela trycket finns att läsa här.

Fem nya vackra visor. N:o 104. Lindströms förlag, 1912

Den första visan, Titanics undergång, är egenhändigt diktad av Nils Lindström (1863–1913). Den har melodiangivelsen Skeppets Skuldas undergång, vilken är en traditionell sjömansvisa som tidigare publicerats i skillingtryck. Lindström använder således en redan befintlig visa om ett skeppsbrott för att beskriva en liknande aktuell händelse.

Här kan du lyssna på musikarkivarie Patrik Sandgren från Skånes musiksamlingars tolkning av Nils Lindströms Titanics undergång. Inspelningen är från april 2012:

För jämförelse kan du här lyssna på Ragnar Johnsson (f 1906) som sjunger Skeppet Skuldas undergång på en inspelning från 1986 gjord av Christer Lundh. Visan ingår i arkivalien SMS B238a.

Patrik Sandgren sjöng sin version av Titanics undergång baserat på inspelningen av Ragnar Johnsson ovan.

Den andra visan, Titanics dödshymn, är en svensk översättning av psalmen Nearer My God to Thee. Enligt sägnen ska skeppsorkestern på Titanic ha spelat just Nearer My God to Thee medan skeppet sjönk. Musiken till psalmen är avsatt Lowell Mason (1792–1872)) och originaltexten på engelska Sarah Flower Adams (1805–1848). Visan är känd på svenska som Närmare gud till dig och är den titeln som anges i 1986 års psalmbok, som psalm nr 271.

Den svenska översättningen som finns med i psalmboken är gjord av Emanuel Linderholm (1872-1937) och publicerades första gången år 1912 – då med titeln Titanics dödshymn. Intressant nog är det en annan översättning än den som finns med i Lindströms skillingtryck: nämligen en gjord av Axel Åkerblom (1864–1937). Den publicerades samma år och med samma titel, dock inte i skillingtryckets index där den istället benämns som Titanics dödspsalm. Den har bestämda likheter med Linderholms översättning, men har också sin egen prägel.

Här framför Patrik Sandgren en tolkning på Titanics dödshymn på sång och gitarr och med Åkerbloms text. Inspelningen är från april 2012:

Skillingtryck utgivet år 1912 av Lindströms förlag. SMS S 05.
Skillingtryck utgivet år 1912 av Lindströms förlag. SMS S 05.