lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Titanic songs (In Swedish only)

I samband med 100-års minnet av atlantångaren Titanics förlisning 15 april år 1912, lyfte Skånes musiksamlingar i april år 2012 fram två Titanic-visor ur arkivet. Visorna är publicerade i ett skillingstryck utgivet 1912 av Nils Lindströms förlag i Malmö. Trycket ingår i arkivalien SMS S 05. Upphovsrätten är utgången.

Fem nya vackra visor. N:o 104. Lindströms förlag, 1912 (PDF)

Den första visan, Titanics undergång, är diktad av Nils Lindström (1863-1913) själv. Den har melodiangivelsen Skeppets Skuldas undergång, vilken är en traditionell sjömansvisa som tidigare publicerats i skillingtryck. Lindström använder således en redan befintlig visa om ett skeppsbrott för att beskriva en liknande aktuell händelse.

Ragnar Johnsson (f 1906), Hovs Hallar sjunger (för jämförelse) Skeppet Skuldas undergång på en inspelning från 1986 gjord av Christer Lundh. Visan ingår i arkivalien SMS B238a.

Musikarkivarie Patrik Sandgren på Skånes musiksamlingar tolkar Nils Lindströms Titanics undergång på en motsvarande melodi Ragnar Johnsson använde till Skeppet Skuldas undergång. Inspelningen är från april 2012:

Psalmen Närmare gud till dig är nr 271 i 1986 års psalmbok. Musiken är avsatt Lowell Mason (1792-1872) och originaltexten Sarah Flower Adams (1805-1848): Nearer My God to Thee. Enligt sägnen ska psalmen ha spelats på Titanic av skeppsorkestern i samband med förlisningen. Texten finns för övrigt i flera svenska översättningar. Den svenska översättningen i psalmboken är gjord av Emanuel Linderholm (1872-1937) och publicerades 1912 som Titanics dödshymn. Intressant är att åtminstone ytterligare en översättning med samma titel finns utgiven 1912, nämligen i just skillingtrycket utgivet av Lindströms förlag. Visan bär två titlar i trycket. Dels Titanics dödspsalm i index jämte Titanics dödshymn i visans överskrift. Denna översättning som är tillskriven Axel Åkerblom (1864-1937), har förvisso bestämda likheter med Linderholms men också egen prägel.

Patrik Sandgren (sång och gitarr) framför en tolkning på Titanics dödshymn med Åkerbloms text. Inspelningen är från april 2012: