Current affairs (In Swedish only)

2020

 • I augusti mottog musiksamlingarna ett tillägg till en tidigare donation av material  efter dansforskaren Börje Wallin (1927-1992). Det nya materialet innehåller bland annat sånglekar.
 • Musikarkivarien samarbetar med bokförlaget Veritas Scaniae och författaren Georg Welin inför utgivningen av en bok om Lunds domkyrka.
 • I mars mottog musiksamlingarna en donation av noter och övriga musikalier efter den skånske spelmannen och pedagogen Bengt Ericsson (1941–2020).
 • I januari mottog musiksamlingarna en donation efter den internationellt erkände kompositören Karl-Erik Welin, född i Genarp (1934–1992). Samlingen innehåller noter, libretton, fotografier, levnadsminnen mm .

2019

 • 28 november hade musikarkivarien föredrag på KB i Stockholm om projektet Spelmansfamiljen Berndtsson. Sammanhanget var nätverksträff för musikarkiv med medverkande arkiv inom KB, Musikverket, Sveriges Radio m fl.
 • 9 november var det Arkivens dag på Arkivcentrum Syd. Drygt 400 besökare under temat "Gömt eller glömt"! Monterutällningen står fram till påsk 2020. Musiksamlingarna ställer ut ett särskilt musik- och bildspel om fonografen, som står fram till jul.
 • 19 september hade musikarkivarien föredrag på Eslövs stadsmuseum för en fullsatt hörsal. Arrangör var Eslövs museiförening under ämnet "Härader och häradsspelmän".
 • 10 september hade arkiven på ACS visning och introduktion för de nya AMB-studenterna. Musikarkivarien representerade Folklivsarkivet. Se klipp/video.
 • Börje Wallins forskningsmaterial (rullband och kassetter) är nu digitaliserat. Registreringen har påbörjats fr o m augusti och materialet kommer allteftersom att bli sökbart i musiksamlingarnas register
 • Musiksamlingarna samarbetar med familjen Berndtsson och bokförlaget Veritas Scaniae för att under året ge ut en diktbok av bygdemålsförfattaren Ethel Johannesdotter-Eliasson, Billinge (f 1926). En spin-off av musiksamlingarnas projekt om spelmansfamiljen Berndtsson.
 • 22 maj besöktes musiksamlingarna av folkmusiklinjen i Skurup. Musikarkivaren förvisade och föreläste om arkivets verksamhet, med betoning på musiken.
 • 20 maj intervjuades musikprofilen Mats Nilsson, Ängelholm. Ett fältarbete för musiksamlingarna om Ängelholm som musikstad under 1970-2000-talet.
 • 10 maj hade arkivet åter besök av Södra Sandby industriförening. Ca 30 personer. Musikarkivarien förvisade och föreläste om Folklivsarkivets historia, verksamhet och olika arkivserier.
 • Under mars-april ordnas dansforskare Börje Wallins (1927-1992) omfattande personliga forskningsmaterial i form av kassetter och rullband, för att skickas iväg till extern digitalisering.
 • Under februari och mars digitaliserar musiksamlingarna äldre handskrivna notböcker, bland annat efter spelmannen Johannes Nord, Hyllinge (1832-1921).