Directives 051-100

English translation in the right column

51. 1945 Sjömanstraditioner

52. 1945 Bröllop och bröllopsseder

53. 1946 Ramsor, småbarnslekar och vaggvisor

54. 1946 Prydnadsskepp och upptåg (med riktiga båtar) i samband med utklädsel

55. 1946 Lekar ("spela pinne", "picka fyrka", "Per i hålan" mm)

56. 1946 Hästar, hästhuvuden och hästskallar

57. 1946 Halmtak (se även LUF 62)

58. 1946 Tröskslagornas sång och magi vid tröskning

59. 1947 När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 57)

60. 1947 Prestaver

61. 1947 Jordbrukets binäringar

62. 1948 Vissa frågor om halmtak (se även LUF 57)

63. 1948 Frågor om grödans inbärning i äldre tid

64. 1948 Sten- och jordkällare a)

Sten- och jordkällare b)

65. 1948 Vita dukar vid jordafärd

66. 1948 Sägner och talesätt om kyrkklockor

67. 1948 Krokfiske

68. 1948 Platsen för vigsel och dop

69. 1949 Spel med stickor

70. 1949 Begravning

71. 1949. Frieri och bröllop

72. 1950. Växter i hushåll, läkekonst och magi A

Komplementlista B

73. 1950. När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 59)

74. 1950. Födoämnen och fördomar

75. 1950. Mjölkhushållning

76. 1950. Redskap vid lantrepslageriet

77. 1951. Frågor angående helg och högtid vid glasbruken i äldre tid

78. 1951. Klockringning

79. 1951. Fiskebebyggelse

80. 1951. Öknamn, talesätt och skämt om olika bygders innevånare

81. 1951. Naturläkaren Anders Hansson i Hallaryd"

82. 1951. Växtföljden

83. 1952. Vävskedar - Handel och tillverkning

84. 1952. Danskt och svenskt

85. 1952. Frågelista på esperanto

rörande hästkött och hästslakt 86. 1952. Hornskedar och andra föremål av horn

87. 1952. Fiskmat

88. 1952. Kyrkkryddor

89. 1952. Möbelmåleri

90. 1953. Minnestavlor

91. 1953. Sängledning

92. 1953. Ändrade vanor vid landsbygdshemmets matbrödsförsörjning

93. 1953. Draken och tjuren

94. 1953. Allmogens sittmöbler

95. 1953. Butikshandel på landsbygden

96. 1953. Havandeskap, förlossning, barnsäng och kyrktagning

97. 1953. Det späda barnets klädsel och vård

98. 1954. Barnets vård och uppfostran under förskoleåldern

99. 1954. Kvarnar och kvarndrift

100. 1959. Om kvarnar, samt kompletteringslista 1954 a. Skvaltkvarn

b. Hjulkvarn

c. Stolpkvarn

(stubbamölla) d. Holländare

d. Holländare

(kompletteringslista)

51. 1945 Sailor traditions
52. 1945 Weddings and wedding customs
53. 1946 Rhymes, toddler games and lullabies
54. 1946 Ornamental ships and pranks (with real boats) in connection with disguise
55. 1946 Games 
56. 1946 Horses, horse heads and horse skulls
57. 1946 Thatched roof (see also LUF 62)
58. 1946 The song and magic at threshing
59. 1947 When the new era came to the countryside (see also LUF 57)
60. 1947 Prestaver
61. 1947 The secondary industries of agriculture
62. 1948 On thatched roofs (see also LUF 57)
63. 1948 On the bearing of the crop in older times
64. 1948 Stone and earth cellars 
65. 1948 White clothes at burial
66. 1948 Legends and sayings about church bells
67. 1948 Hook fishing
68. 1948 The place of marriage and baptism
69. 1949 Games with knitting needles
70. 1949 Burial
71. 1949. Courtship and wedding
72. 1950. Plants in Household, Medicine and Magic 
73. 1950. When the new era came to the countryside (see also LUF 59)
74. 1950. Foods and prejudices
75. 1950. Dairy management
76. 1950. Utensils at the country rope warehouse
77. 1951. Questions concerning weekends and holidays at glassworks in older times
78. 1951. Bell ringing
79. 1951. Fishing settlement
80. 1951. Nicknames, sayings and jokes about the inhabitants of different districts
81. 1951. Nature healer Anders Hansson in Hallaryd 
82. 1951. The growth sequence
83. 1952. Tissue Spoons - Trade and Manufacturing
84. 1952. Danish and Swedish
85. 1952. Questionnaire in Esperanto concerning horsemeat and horse slaughter 
86. 1952. Horn spoons and other horns
87. 1952. Fish food
88. 1952. Church spices
89. 1952. Furniture painting
90. 1953. Memorial plaques
91. 1953. Bed line
92. 1953. Changed habits in the rural home's food supply
93. 1953. The dragon and the bull
94. 1953. Common furniture
95. 1953. Retail in the countryside
96. 1953. Pregnancy, childbirth, cot and church service
97. 1953. The infant's clothing and care
98. 1954. Child care and upbringing during preschool age
99. 1954. Mills and mill operation
100. 1959. On mills

Page Manager: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-08-27