lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Transcription Archive

[Translate to English:] Avskrifts och avhandlingsarkivet

This archive contains transcripts and copies of documents whose originals are stored in other archives or are privately owned. Estate inventories is one large collection, others are copies of private cookbooks and seminar essays in ethnology.

Originalarkivet

I en särskild serie förvaras orignalhandlingar som inkommit som gåvor under forskningsarbeten. Den består av personliga, juridiska och ekonomiska handlingar. Här återfinns t ex arrendekontrakt, bouppteckningar, räkenskapsböcker, skifteshandlingar, testamenten, undantagskontrakt, torpkontrakt, auktionsprotokoll, dagböcker och brevsamlingar m.m.