lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Transcription Archive

[Translate to English:] Avskrifts och avhandlingsarkivet

This archive contains transcripts and copies of documents whose originals are stored in other archives or are privately owned. Estate inventories is one large collection, others are copies of private cookbooks and seminar essays in ethnology.

Originalarkivet

I en särskild serie kallad O-arkivet förvaras originalhandlingar som inkommit som gåvor och som kompletterar Folklivsarkivets dokumentation. Den består av personliga dokument, juridiska och ekonomiska handlingar. Här återfinns t ex arrendekontrakt, bouppteckningar, räkenskapsböcker, skifteshandlingar, testamenten, undantagskontrakt, torpkontrakt, auktionsprotokoll, dagböcker och brevsamlingar m.m.

Arkivförteckning (PDF)

Särskilda samlingar i O-arkivet

  • Barbro Martlings arkiv (1923-2014). Samling av resebeskrivningar utförda som klippböcker samt familjefoton och diverse privata textdokument. (Förbehåll gäller för tillhandahållande).