lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Nils August Blanck

Folklivsarkivet har ett antal ritningar som utförts av Blanck och som överlämnats som gåva till den Mandelgrenska samlingen. Ritningarna berör bland annat kyrkor.

Han föddes 22 oktober 1884 i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Avled den 31 januari 1965 i Slottsstadens församling i Malmö. Skåne. Blanck var arkitekt, verksam i Malmö. En del av hans ritningar finns på Malmö stadsarkiv.

Blanck studerade arkitektur vid KTH och Konstakademin i Stockholm och arbetade därefter för Elis Benckert och Ivar Tengbom. Han blev 1916 arkitekt i Byggnadsstyrelsen och därefter länsarkitekt i Malmöhus län och Kristianstads län från 1922. Han hade även eget arkitektkontor, tidvis tillsammans med Tage Møller. Bland hans mest framträdande verk är Länsstyrelsens kontorshus vid Drottninggatan i Malmö (1932). Han utförde flera stadplaner för de skånska städerna, samt utarbetade på 1930-talet restaureringsförslaget för Malmöhus. Ur: Wikipedia