lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Photographs

Bildarkivet innehåller i huvudsak fotografier inklusive negativ. Ursprungligen togs bilderna av forskare i dokumentationssyfte. Senare har bilder skänkts av privatpersoner och Folklivsarkivet har bedrivet projekt för att samla bilder med olika motiv. Bilderna är uppställda i ämnesmässig ordning. Numera tillförs fotosamlingen digitala foton i samband med olika forskningsprojekt. Arbete pågår att digitalisera bildarkivet.

1972 överlämnades till Folklivsarkivet en samling glasplåtar från Martin Svenssons fotoateljé i Nötesjö, Börringe socken i Skåne.