lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Dokument ur Manuskriptarkivet

På denna sida publiceras uppteckningarna, svaren på frågelistorna och intervjuerna om det är tillåtet enligt lag. Dokumenten är skannade i PDF-format och kräver Acrobat reader för att kunna läsas.

För att hitta rätt dokument måste sökning först göras i Manuskriptarkivet sökregister. Det kan liknas vid en manuell sökning i en kortkatalog. När man funnit en hänvisning till ett intressant dokument letar man upp detta med hjälp av accessionsnumret i ett dokumentskåp. I detta fall letar man istället upp dokumenten i en mapp på datorn.