lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Collections

Folklivsarkivets samlingar

Folklivsarkivets handlingar är inlagda i olika serier beroende på innehållet. Serierna beskrivs i de olika underrubrikerna. Vissa serier har register som är sökbara på internet. I beskrivningarna finns exempel på särskilt omfattande specialsamlingar.

Folklivsarkivet registerar på sockennamnet och stadens namn enligt gamla ordningen.Dvs inte nutida kommuner. Förr var man även tvungen att känna till häradet men det behövs inte sedan samlingarnas register är inlagda på databaser. Här nedan finns kartor till socknar och härader i Skåne.

Karta över socknar (församlingar) i Skåne (PDF)

Karta över häraderna i Skåne (PDF)