lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Collections

Folklivsarkivets samlingar

Folklivsarkivets handlingar är organiserade i olika serier, beroende på innehållet. Serierna beskrivs i de olika underrubrikerna. Vissa serier har register som är sökbara på internet. I beskrivningarna finns exempel på särskilt omfattande specialsamlingar.

Folklivsarkivet registrerar sitt material på sockennamn och stadens namn enligt en äldre ordning, inte nutida kommuner. Här nedan finns kartor till socknar och härader i Skåne.

Karta över socknar (församlingar) i Skåne (PDF)

Karta över häraderna i Skåne (PDF)