lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Upptecknaren

Upptecknaren. Om Folklivsarkivets verksamhet.

 

Sedan 2004 publicerar Folklivsarkivet tidskriften Upptecknaren. Den har en oregelbunden utgivning med cirka ett nummer per år. Upptecknaren berättar om arkivets verksamhet och forskning där Folklivsarkivets material används som källa. Upptecknaren finns både i pappers- och Internetversion.

 

Foto: Gabi Louisedotter, illustration till frågelistan Om hälsningar (2015).