lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

News and books (In Swedish only)

Dikter och berättelser på Onsjömål

Dikter och berättelser på Onsjömål (2019) är ett samarbete mellan bokförlaget Veritas Scaniae och Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Publikationen innehåller poesi och noveller avfattade på skånskt bygdemål. Författare är Ethel Johannesdotter-Eliasson (f 1926) och flertalet av originaltexterna finns arkiverade i musiksamlingarna.

Skånska körens visbok

2016 producerade Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar en faksimilutgåva av Skånska körens visbok (Christer Lundh 2007). Boken inkluderar noter och 2 CD-skivor och innehåller visor som finns arkiverade i musiksamlingarna.

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv

En populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om att ämnet är engagerande, stort och svårgripbart. Boken ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet vid Lunds universitet (2014).

Litteratur till försäljning

Följande titlar finns till försäljning i receptionen på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund:

Barndomsminnen från gården Kvärlöv nr 1 i Annelöv (2017) 100:-

Bondeliv (1999) 60:-

Brännodling (1963) 60:-

Dikter och berättelser på Onsjömål (2019) 150:-

Expeditioner i det förflutna (2014) 150:-

Ett eget utomhus (2017)  200:-

Foton från förr (2008) 80:-

Invasionen - den intenderade övergången till Skåne 1808 och 1809 (2016) 150:-

Jordstugor (1979) 30:-

Mandelgren i Blekinge (1991) 60:-

Mandelgren i Södermanland (1993) 30:-

Minnen från Romeleåsen (2018) - del I & II säljes tillsammans - 450:-

Minnen och anteckningar från Gärdlövs och Önnarps pastorat (1964) 100:-

Människor i Mölle (2016) 395:-

Nils Månsson Mandelgren - Brev från en resande konstnär Jämtland-Härjedalen 1868-1869 (1979) 80:-

Naturen för mig (2014) 240:-

Nu gör vi jul igen (2006) 80:-

Skånska körens visbok inkl 2 CD (2007/2016) 150:-

Vad är det att åldras? (2012) 150:-

Visor i Skåne (1983/2013) 100:-

 

Böckerna går även att beställa mot faktura. För expediering tag kontakt med ansvarig för bokförsäljningen.

 

 

DIKTER OCH BERÄTTELSER PÅ ONSJÖMÅL

Minnen från Romeleåsen I & II

Ett eget utomhus

Naturen för mig

Skånska körens visbok

Barndomsminnen av Viola Nycander