Ny upplaga av Upptecknaren ute

Publicerad den 16 mars 2022
Omslag till tidskriften Upptecknaren. Akvarell av Cecilia Fredriksson.

Upptecknaren speglar Folklivsarkivets verksamhet genom populärvetenskapliga essäer av medarbetare och samarbetspartner till Folklivsarkivet. Läs om verksamheten 2021.

Cykeln i arkivet, Charlotte Högström (sid. 5)
Mellan trendig tång och trovärdig framtidsresurs, Cecilia Fredriksson & Filippa Säwe (sid. 15)
Hur kom spridningsbenägna växter att bli ”invasiva”?, Carina Sjöholm (sid. 21),
Frågelistan som verktyg för att arbeta med (livs)farliga frågor, Katarzyna Herd (sid. 31),
Konflikt och försoning – Dilettantism, Svenskafornminnesföreningen och striden mot riksantikvarien, Andreas Alm (sid. 34)
Edvin Lindbergs förkomna notböcker – uppteckningar efter, Per Joel Berndtsson, Patrik Sandgren (sid. 49)
Ordning på byn. Bengt-Arne Perssons forskning om skånska byordningar, Karin Gustavsson (sid. 59)
Konstig teknik eller teknik som konstrar, Göran Sjögård (sid. 68