lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sökregister

En sökmotor erbjuds för Skånes musiksamlingar. Logga in utan kontonamn och lösenord, under "Logga in som gäst":

Sökregister för Skånes musiksamlingar

(Databasen uppdateras kontinuerligt med ljudfiler och länkar till övriga digitala dokument. Beroende på webbläsare kan det krävas att användaren i sina inställningar aktiverar ljudspelaren. Om en post saknar ljudfil eller dokument tag kontakt för frågor och eventuell expediering)

 

Teckenförklaring vid registrerat Acc. nr. samt motsvarande arkivförteckning:

B = fältinspelningar - Arkivförteckning (PDF)

F = fonogram - Arkivförteckning (PDF)

N = noter - Arkivförteckning (PDF)

S = skillingtryck - Arkivförteckning (PDF)

V = visor/vistexter - Arkivförteckning (PDF)

VF = video/film - Arkivförteckning (PDF)

Endast # = övrigt - Arkivförteckning (PDF)

 

En del av samlingarnas dokument kan laddas ner som digitala kopior via dessa resurssidor: Notsamlingen (N) och Vissamlingen (V).