lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Manuskriptarkivet

Denna arkivserie innehåller traditionsuppteckningar, intervjuer och svaren på de frågelistor som Folklivsarkivet sänder till sina avtalade meddelare samt svaren på webenkäterna. Intervjuerna är i de flesta fall utförda av forskare och studenter i etnologi på Lunds universitet. Intervjuerna skrivs ut (transkriberas) så ordagrant som det är möjligt. Numera sparas även många intervjuband. Arkivmaterialet är offentlig handling men vissa uppgifter kan vara sekretesslagda och personuppgifter om nu levande personer är skyddade av Personuppgiftslagen.

Ark

Real

Registret ovan är en avskrift av den så kallade Realkatalogen som utarbetades på 1930-talet och som systematiserar den svenska allmogekulturen före den industriella epoken. Registret fördes fram till cirka 1960 och omfattar uppgifter i Manuskriptarkivets samlingar från och med Folklivsarkivets grundande 1913.

Register som täcker fram till innevarande år är för närvarande inte tillgängliga.

Att söka i Folklivsarkivet

1. Klicka på Sökregister för REAL.

2. Skriv in sökord tex bortbyting eller ännu hellre högertrunkera: bortbyt$.

3. Skriv upp de nummer som du är intresserad av att läsa.

4. Backa så att du kommer tillbaka till sidan med sökregister.

5. Klicka på Dokumentsamling ur manuskriptarkivet.

6. Klicka på nummerserien för det du söker tex för M3244 = (M3001-M3500) och leta upp numret på den uppteckning du vill läsa. Uppteckningarna visas i pdf-format.

Fotografi ur Erik Landsorts samling