lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Manuskriptarkivet

Denna arkivserie innehåller traditionsuppteckningar, intervjuer och svaren på de frågelistor som Folklivsarkivet sänder till sina fasta meddelare. Intervjuerna skrivs ut (transkriberas) så ordagrant som det är möjligt. Numera sparas även många intervjuband. Manuskriptarkivet är sökbart via vår webdatabas. För närvarande är registret uppdelat på två databaser som kompletterar varandra.

Sökregister för manuskriptarkivet 1913-1990

Sökregister för manuskriptarkivet 1990-2009

 

Databasen REAL (218158 poster) är en avskrift av Folklivsarkivets realkatalog som består av lappar med kortfattade utdrag från uppteckningarna om sydsvenskt folkliv. Realkatalogen började utarbetas pä 1930-talet och arbetet att fylla på uppgifter pågick fram till 1960-talets början. Realkatalogen kompletterar databasen MARK vid sökning i M-arkivet genom att den är avsevärt informationsrikare. Se även flik med Realkatalogens systematik.

Sökregister för REAL

Dokumentsamling ur manuskriptarkivet

Uppmätningsritningar som ingår i manuskriptarkivet

Att söka i Folklivsarkivet

1. Klicka på Sökregister för REAL eller Sökregister för manuskriptarkivet.

2. Skriv in sökord tex bortbyting eller ännu hellre högertrunkera: bortbyt$.

3. Skriv upp de nummer som du är intresserad av att läsa.

4. Backa så att du kommer tillbaka till sidan med sökregister.

5. Klicka på Dokumentsamling ur manuskriptarkivet.

6. Klicka på nummerserien för det du söker tex för M3244 = (M3001-M3500) och leta upp numret på den uppteckning du vill läsa. Uppteckningarna visas i pdf-format.

Fotografi ur Erik Landsorts samling