lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Gårdsuppmätningar - Gårdsarkivet

Gårdsarkivet innehåller dokumentation av hus och gårdar på landsbygden och i några städer. Huvudsakligen från Skåne men även södra Halland, södra Småland, Blekinge och Öland finns representerat. Handlingarna består av ritningar, foton och beskrivningar av bostadshus och ekonomibyggnader samt trädgårdar och byar. Dessutom har vatten- och väderkvarnar samt brännerier i Skåne dokumenterats.

Insamligen till denna arkivserie inleddes 1923 av Åke Cambell och Mårten Sjöbeck. Folklivsarkivets bebyggelseundersökningar fortsatte inom ramen för de så kallade häradsundersökningarna i slutet av 1920-talet och under 1930-talet med syfte att dokumentera den materiella folkkulturen. Arbetet leddes av Gotthard Gustafsson och Albert Nilsson Eskeröd.

En andra intensiv dokumentationsperiod inleddes i mitten på 1960-talet. Då undersöktes ett antal tätorter i Skåne samt några byar runt Lund och Malmö som blev inkorporerade i respektive tätort. Byggnadsdokumentation var en viktig del av verksamhet fram till mitten av 1970-talet.

Gårdsarkivet går att söka ur i följande länk till en databas. Vi arbetar på att lägga ut även själva dokumenten. Nedan finns en länk till några exempel ur Gårdsarkivet men ett utvecklingsarbete pågår. Ritningarna som finns under länken nedan har ett så kallat accessionsnummer. Sök först ett objekt i databasen och leta upp om det finns en ritning med hjälp av accessionsnumret. OBS! Alla våra husritningar är ännu inte skannade.

Bostadslänga Ivetofta, Skåne 1931