lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Avskriftsarkivet

Avskrifts och avhandlingsarkivet

Denna arkivserie innehåller avskrifter och kopior av olika handlingar vars originalhandlingar förvaras på andra arkivinstitutioner eller hos privatpersoner. I denna serie finns exempelvis en stor samling avskrifter och kopior på bouppteckningar vars original förvaras på Landsarkivet i Lund. Här finns kopior på privata kokböcker samt seminarieuppsatser i etnologi i Lund och andra etnologiska institutioner i Sverige. Sammanfattningsvis är denna serie avsedd för material som kopierats vid olika forskningsprojekt och uppsatsarbeten.

Arbetet att publicera digitala dokument är påbörjad. För att återfinna dokumentet krävs att man finner acc.nr i dataregistret.

Originalarkivet

I en särskild serie förvaras orignalhandlingar som inkommit som gåvor under forskningsarbeten. Den består av personliga, juridiska och ekonomiska handlingar. Här återfinns t ex arrendekontrakt, bouppteckningar, räkenskapsböcker, skifteshandlingar, testamenten, undantagskontrakt, torpkontrakt, visböcker, auktionsprotokoll, dagböcker och brevsamlingar.