lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar sedan 2014. Dessförinnan var jag anställd av Riksantikvarieämbetet som museilärare, en position som jag även innehaft för Bottarve på Gotland och Hvalasafnið á Húsavík på Island. De positionerna har varvats med anställningar inom näringslivet som produktexpert på IT/telecom, testingenjör samt "release engineer".

Min utbildning består av en fil. mag. i nordisk folkloristik från Åbo Akademi samt i nordiska språk från Lunds universitet. Till de dagliga arbetsrutinerna hör att registrera, arkivera och bemöta frågor. En viktig del av mitt arbete utgörs av frågelistverksamheten och att sköta kontakten med arkivets fasta meddelarnät. Jag är säkrast anträffbar på arkivet måndagar till onsdagar.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Gabi Louisedotter

Arkivarie
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 75 68

Rum C207

Besöksadress Porfyrvägen 20, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62