lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Anställd på Folklivsarkivet sedan 1979 och utnämndes till arkivarie vid Lunds universitet år 1991. Arkivchef 2012. Filosofie licentiatexamen år 1990 på en avhandling med titeln Med ljus och lykta, människan och ljuset från bondesamhälle till industrisamhälle. Jag arbetar med registrering av alla sorters nyinkommet arkivmaterial som tillförs Folklivsarkivet som till exempel bilder, uppmätningar, folklivsskildringar, intervjuer, studentarbeten och forskningsmaterial som följer av särskilda insamlings- och forskningsinsatser. Jag deltar i det gemensamma arbetet med att utveckla Folklivsarkivets frågelistor. Jag har huvudansvaret för produktionen av Folklivsarkivets publikation Upptecknaren samt annat informationsmaterial och Folklivsarkivets hemsida med undantag för Skånes musiksamling. Jag har hand om arkivservice för de olika besökare eller frågeställare som vänder sig till Folklivsarkivet. Ibland innebär det att hjälpa dem tillrätta för att kunna söka vidare på andra arkivinstitutioner

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (12 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Rapporter (5 st)
Recensioner (24 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Göran Sjögård

Chef, katalogadministratör
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post goran.sjogardfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 31 35

Mobil 072–739 35 35

Besöksadress Porfyrvägen 20, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62