lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Upptecknaren

Arv, hälsningar, lån, teknik, måltid i förändring och musikfamiljen "Berndtarna". Läs om 2014 och 2015 års forskning och insamling.

Sedan 2004 publicerar vi en tidskrift med titeln Upptecknaren. Nytt från Folklivsarkivet. Den kommer ut med ca ett nummer per år. Den berättar om vår egen forskningsverksamhet och annan forskning där vårt material används som källa. Upptecknaren finns både i pappers- och Internetversion.

 

Foto: Gabi Louisedotter, illustration till frågelistan Om hälsningar (2015).