lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utställningar på Arkivcentrum Syd

Välkomen hem!

"Välkommen hem!" är en utställning på Arkivcentrum Syd som startar 12 november i samband med Arkivens dag 2016 (under samma tema) och är ett samarbete mellan de olika arkivverksamheterna på ACS. Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar bidrar med arkivmaterial. Utställningen visas till och med mars 2017.

Följebrev till Folklivsarkivets frågelista "Djur i hemmet" från 2013. Arkivcentrum Syd, november 2016.