lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Information för besökare

Folklivsarkivet finns på Arkivcentrum Syd i Lund

Vi nås enklast per telefon, e-post och brev.

Avgifter för kopiering och visningar

Svartvitt fotostat
A4 - 3 kr/sida
A3 – 5 kr/sida

Färgkopia eller utskrift (laser eller bläckstråle)
A4 – 10 kr/sida
A3 – 20 kr/sida

Skanning av fotografier (300 dpi, A5)
40 kr/bild
Större bilder, pris efter överenskommelse.

Skanning av textdokument PDF-format. 1 kr / sida. Enstaka sidor kan sändas per e-post. Maximalt 5 MB

Inskanning av negativ och dia, 50 kr/bild.

I priset ingår inte publiceringsrätt. Tillstånd ges efter separat överenskommelse!

I de fall beställaren önskar högre upplösning lämnas beställningen till UB-media efter att priset först redovisats för kunden. Samma gäller för original större än A4.

Utskrift av inskannade handlingar med text, A4 – 2 kr/sida

Kopiering av ljud ur Skånes musiksamlingar kan utföras efter särskild överenskommelse.

All kopiering sköts av Folklivsarkivets personal. Enstaka kopior kan ordnas omgående vid besök. Kopiering utförs på institutionens kopiator eller hos UB-media.

Porto tillkommer och eventuellt kostnad för CD-skiva (10 kr) tillkommer alla beställningar som inte kan sändas med e-post.

Visningar av Folklivsarkivet (grupper om högst 20 personer)
ordinarie tid : 500 kr
efter kl. 16 samt lördag och söndag: 700 kr
046-222 43 73 för bokning!

Parkering
Parkeringsplatser finns i anslutning till Arkivcentrum Syd.