lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Aktuella forskningsprojekt

På denna sida upptas projekt som pågår. Ibland är de aktuella under en längre tid. De är helt eller delvis initierade av Folklivsarkivet men ofta ingår de i ett samarbete med andra institutioner eller organisationer. Material i form av uppteckningar, intervjuer, foton och seminarieuppsatser förvaras i Folklivsarkivets samlingar. Vissa avslutade insamlings- och forskningsprojekt redovisas under rubriken Samlingarna.

Cyklar och cyklister

Insamling av handskrivna recept och kokböcker

Måltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hem. I samarbete med forskare Håkan Jönsson på Institutionen för kulturvetenskaper. Fältarbetet utförs av Rosmari Emanuelsson på Folklivsarkivet.

Inga nyheter i den här listan.