lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Building measurement and drawings

Gårdsarkivet innehåller dokumentation av hus och gårdar på landsbygden och i några städer. Huvudsakligen från Skåne men även södra Halland, södra Småland, Blekinge och Öland finns representerat. Handlingarna består av ritningar, foton och beskrivningar av bostadshus och ekonomibyggnader samt trädgårdar och byar. Dessutom har vatten- och väderkvarnar samt brännerier i Skåne dokumenterats.

Databas

(logga in som gäst)

Gårdsarkivet går att söka i med en databas som man når med ovanstående länk. I databasen finns bildexempel. Alla ritningar är skannade i pdf-format. Med hjälp av accessionsnummet som står överst på uppgifterna om alla objekt i databasen kan man leta upp ritningarna om byggnaderna har blivit avritade.

Insamligen till denna arkivserie inleddes 1923 av Åke Cambell och Mårten Sjöbeck. Folklivsarkivets bebyggelseundersökningar fortsatte inom ramen för de så kallade häradsundersökningarna i slutet av 1920-talet och under 1930-talet med syfte att dokumentera den materiella folkkulturen. Arbetet leddes av Gotthard Gustafsson och Albert Nilsson Eskeröd.

En andra intensiv dokumentationsperiod inleddes i mitten på 1960-talet. Då undersöktes ett antal tätorter i Skåne samt några byar runt Lund och Malmö som blev inkorporerade i respektive tätort. Byggnadsdokumentation var en viktig del av verksamhet fram till mitten av 1970-talet.

Bostadslänga Ivetofta, Skåne 1931